10 DŮVODŮ, PROČ ZAKÁZAT KOŇSKÉ POVOZY

Města s jejich výfukovými plyny, betonovými povrchy a rušnou dopravou nemohou v žádném případě poskytnout humánní prostředí pro tažné koně.

Image
- Holly Cheever -
veterinářka
01
Povozy jsou neskutečně těžké samy o sobě, ale povozy s několika lidmi jsou příliš i pro tato velká a silná zvířata.
02
Koně jsou na hluk velmi citliví a města plná lidí a rušné dopravy pro ně představují zcela nevhodné prostředí.
03
Kůň se tak může kdykoliv splašit, čímž se jeho život i život lidí okolo dostává do ohrožení.
04
Pracují bez ohledu na počasí, ať je venku pařák, nebo mrazí. V létě jsou tak přepracovaní, že někteří z nich zkolabují a mohou i zemřít na přehřátí organismu.
05
Nezřídka dochází ke střetu koňského povozu s dopravním prostředkem. Takováto nehoda, která je pro nevinné zvíře velmi traumatická,se stala skoro v každém městě, kde jsou koňské povozy povoleny a může mít pro zvíře fatální následky.
06
Pohyb na znečištěném městském vzduchu a vdechování zplodin z automobilů způsobuje koním dušnost a jiné dýchací problémy.
07
Chůze na tvrdém betonu a kamenné dlažbě vede u koní k potížím s končetinami, což pro mnoho z nich znamená bolestivé komplikace se šlachami, rychlou opotřebovanost a předčasný odchod do důchodu, nebo dokonce předčasnou smrt (utracení).
08
Provozovatelé povozů rádi říkají, že koně odcházejí do důchodu na louky či do azylů, ale ve skutečnosti někteří z nich mohou skončit na jatkách jako potrava pro domácí mazlíčky, nebo dokonce lidi.
09
Tahání povozů pro ně není přirozené, obzvlášť několikahodinové. Lidé si toto sice normalizovali, ale není to nic, co by koně přirozeně a rádi dělali; jsou nuceni do obrovské fyzické námahy, která se neblaze podepisuje na jejich psychickém i fyzickém zdraví.
10
Jedná se o archaickou a zcela nepotřebnou zábavu, kterou využívají pouze turisté, kteří touží po zajímavém způsobu transportu. Existují však i jiné nevšední způsoby pohybu po městě jako projížďka rikšou či veteránem, které nejsou založeny za způsobování utrpení nevinnému tvoru. Turisté by si změny ani nevšimli, jde jim primárně o nevšední zážitek.