PODPOŘTE KAMPAŇ

PETICE ZA ZÁKAZ KOČÁRŮ TAŽENÝCH KOŇMI VE MĚSTECH ČR

ze dne 22.3.2019

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Adresovaná: Magistrátu hlavního města Prahy, Primátorovi hlavního města Prahy, Zastupitelstvu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1, a dalším městům, ve kterých dochází k užívání kočárů tažených koňmi.

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni s používáním kočárů tažených koňmi ve městech na území České republiky za účelem výdělku, především z turistického ruchu. Užívání kočárů tažených koňmi ve městech představuje týrání zvířat, protože koně jsou vystavováni v naprosto nevhodném prostředí k nepřiměřené a nepřirozené fyzické zátěži, během které navíc nezřídka dochází k nebezpečnému střetu s vozidly nebo chodci. Koně jsou nuceni k práci v těžkých mrazech či úmorných vedrech po dobu dlouhých hodin a ti, kteří jsou již opotřebovaní a nemohou dále sloužit k výdělečnému účelu putují často ve velmi špatném zdravotním stavu na jatka.

Je nepřijatelné, aby k takto nehumánnímu způsobu zacházení s nevinným zvířetem bylo přihlíženo nečinnou veřejností a koně dále dlouhodobě využíváni k pomíjivému pobavení turistů v rušných ulicích plných hluku, špatného vzduchu, v nebezpečné blízkosti projíždějících aut a na povrchu pro koně naprosto nevhodném.

Pro tuto rozmařilou turistickou zábavu spočívající v pohybu po městě se již vyskytuje mnoho alternativ, např. projížďka rikšou či veteránem. Tyto alternativy představují adekvátní turistické využití nezaložené na způsobování nevratného utrpení bezbranných a na lidech zcela závislých tvorů.

Povozy tažené koňmi jsou již zcela zakázány v mnoha městech, např. v USA (Salt Lake City), v Barceloně, Torontu, Pekingu, Londýně, Oxfordu nebo Paříži. V některých velkých městech dochází k omezení této aktivity, či dojde v nejbližší době k úplnému zákazu (Montreal, Chicago či Řím).

Prostřednictvím této petice Vás tedy žádáme, abyste se zasadili o přijetí komplexních legislativních opatření, které zajistí zákaz této činnosti zneužívající koně takovýmto nehumánním způsobem, zvýší efektivitu boje proti týrání zvířat a zlepší právní postavení zvířat v České republice.

Petici podává: Hlas zvířat z.s., IČ: 07099363, sídlem Sadová 746, Nový Bor, 473 01.

 

PODEPSAT PETICI ONLINE

Pole označena hvězdičkou (*) jsou povinná
zadejte vaše jméno
zadejte vaše příjmení
Zadejte ulici
Zadejte PSČ
Zadejte město,obec
zadejte váš platný email
zadejte váš telefon
Neplatný vstup
bez vašeho souhlasu se zpracováním údajů nemůžeme vaši podporu zpracovat
Neplatný vstup
Aktuální počet online podporovatelů 16149

Chcete nám raději zaslat petici podepsanou od vašich přátel a kamarádů?

Podepsané petiční archy nám prosím doručte na adresu:
Hlas zvířat, z.s. 
Národní 58/32
110 00, Praha 1
Česká republika